© Yoshitomo Nara, Courtesy Pace Gallery

© Yoshitomo Nara, Courtesy Pace Gallery

(Source: pacegallery, via history1970s)

()